Заголовок Новости Наши работы О нас Наши салоны
Товары
Главная
Новости ИНСАЙТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

21.08.2013

 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ТЕКСТИЛЬ ДИЗАЙН КОМПАНІ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31172831
1.4. Місцезнаходження емітента: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, 1-Б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 502-00-15, 502-00-16
1.6. Електронна поштова адреса емітента:tdc@tdc.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.insait.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
                                                                   2. Текст повідомлення.
2.1.Загальними зборами акціонерного товариства (Протокол чергових загальних зборів №2 від 30.09.2013р.) було прийнято рішення про звільнення з посади Директора товариства Виговського Євге-на Анатолійовича на підставі наданої ним заяви з проханням звільнити його з займаної посади за влас-ним бажанням. Виговський Євген Анатолійович часткою в Статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На даній посаді перебував 7 років. Попередня посада - начальник бюро Київського заводу "Генератор". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
2.2.Загальними зборами акціонерного товариства (Протокол чергових загальних зборів №2 від 30.09.2013р.) було прийнято рішення про призначення на посаду Директора товариства за сумісництвом  Мазліної Марини Дмитрівни у зв'язку зі звільненням з цієї посади Виговського Євгена Анатолійовича на підставі наданої ним заяви про звільнення з займаної посади за власним бажанням. Мазліна Марина Дмитрівна часткою в Статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На дану посаду обрана терміном на 1 рік. З 2010 року до даного часу Мазліна Марина Дмитрівна займає посаду Голови правління ПрАТ "ЗАІР", з 1994 до 2010 року займала посаду гол.бухгалтера того ж товариства. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
                                                                              3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор         Мазліна Марина Дмитрівна,       30.09.2013р.                               
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ТЕКСТИЛЬ ДИЗАЙН КОМПАНІ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31172831
1.4. Місцезнаходження емітента: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, 1-Б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 502-00-15, 502-00-16
1.6. Електронна поштова адреса емітента:tdc@tdc.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.insait.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
                                                                   2. Текст повідомлення.
2.1.Загальними зборами акціонерного товариства (Протокол чергових загальних зборів №2 від 30.09.2013р.) було прийнято рішення про звільнення з посади Директора товариства Виговського Євге-на Анатолійовича на підставі наданої ним заяви з проханням звільнити його з займаної посади за влас-ним бажанням. Виговський Євген Анатолійович часткою в Статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На даній посаді перебував 7 років. Попередня посада - начальник бюро Київського заводу "Генератор". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
2.2.Загальними зборами акціонерного товариства (Протокол чергових загальних зборів №2 від 30.09.2013р.) було прийнято рішення про призначення на посаду Директора товариства за сумісництвом  Мазліної Марини Дмитрівни у зв'язку зі звільненням з цієї посади Виговського Євгена Анатолійовича на підставі наданої ним заяви про звільнення з займаної посади за власним бажанням. Мазліна Марина Дмитрівна часткою в Статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На дану посаду обрана терміном на 1 рік. З 2010 року до даного часу Мазліна Марина Дмитрівна займає посаду Голови правління ПрАТ "ЗАІР", з 1994 до 2010 року займала посаду гол.бухгалтера того ж товариства. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
                                                                              3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор         Мазліна Марина Дмитрівна,       30.09.2013р.