картинка 1 картинка 6 картинка 3 картинка 4

Річні загальні збори акціонерів

21.08.2013

 

Повідомлення про проведення РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕКСТИЛЬ ДИЗАЙН КОМПАНІ»
Дата проведення річних зборів - 30 вересня 2013року
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
 
1.     Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2.     Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3.     Про обрання Голови та секретаря Зборів.
4.     Про затвердження річного звітуТовариства за 2012 рік.
5.     Про звільнення з посади Директора Товариства Виговського Євгена Анатолійовича
6.     Про надання повноважень Мазліній Марині Дмитрівні на посаді Директора Товариства,
терміном на 1 рік.
7.     Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
 
Директор                                                    Виговський Євген Анатолійович